Nådegaver

DSC_8303-Edit

Sist helg var vi i Misjonssalen både lørdag og søndag, de hadde flere seminarer. “HVERANDRE-helg” med fokus på fellesskap og nådegaver. Med spennende og lærerike seminarer fra Kari Helene Haugen, Tormod Engelsviken, og forsamlingsleder Jan Erik Lehre.

Skjermbilde 2016-04-18 kl. 15.22.39Etter mange gode samtaler om nådegaver den siste uken, tenke jeg det var noe verdt å dele . Ordet Paulus bruker for å beskrive nådegaver i bibelen er ”charisma” , som kan oversettes til ”gaver som kommer til uttrykk gjennom nåden”. Likevel bruker han i 1 Kor 12,4-6  tre forskjellige ord: “nådegaver”, “tjenester” og “kraftige virkninger”. I ordet forstår vi at det handler om en gave som vi får av Guds nåde. Det er vanskelig å definere hva det er og innebærer helt nøyaktig, men det er en gave Gud gir gjennom sin Hellige ånd. En åndelig gave som krysser grenser mellom det naturlige og det overnaturlige. Gaven skal fremheve Jesu nåde og kraft og ikke det mennesket som har nådegaven. For det nådegaver handler om, er hvordan Gud formidler nåden for å bygge menigheten. For nåde er helt nødvendig for at en menighet skal kunne bygges opp.

Bibelvers som omhandler nådegaver finner du blant annet her:

  • Paulus’ brev til Romerne kap. 12
  • Paulus’ første brev til Korinterne kap. 12-14
  • Paulus’ brev til Efeserne kap. 4

I disse bibelkapittelene blir kroppen brukt som et bilde på nådegaver. Hvor hver enkelt menneske i menigheten utgjør en kroppsdel for å gjøre menigheten og fellesskapet helt, som en hel kropp har sine ulike funksjoner. Det enkelte menneske er skapt perfekt, hvor Gud utruster hver enkelt for både i enkeltsituasjoner, men også for å kunne gå i de veiene Gud har lagt til rette for hver enkelt, for å tjene andre medmennesker. Da menigheten består av ganske mange ulike mennesker, med ganske mange egenskaper, vil også nådegavene være forskjellige. Hvert enkelt menneske har sin funksjon i menigheten, noe som må verdsettes.

Det er viktig å ikke opphøye noen nådegaver fremfor andre. I bunn og grunn er det i nådegavene fokus på omsorg, ledelse og evangelieformidling. Og dette kommer til uttrykk på forskjellig vis. Jan Erik Lehre snakket om ”Tjen hverandre”, hvor han la frem hvor viktig nådegavene er for at menigheten ikke skal gå tom for næring. Han la også frem hvor viktig det er at menigheten kan være en trygg plass, og at det her skal være rom for å feile. For det er viktig om man skal finne ut hvilken nådegaver man har, at man også får prøve seg i menigheten. Om man så finner ut at det ikke fungerte, så finnes det nye muligheter.

Men hvordan finner man egentlig ut hva slags nådegaver man har?Skjermbilde 2016-04-18 kl. 15.23.34
Han la frem noen tips til de som lurer på hvilken nådegaver de har:

  • Se, les og lær
  • Vær mottagelig
  • Be, og bli bedt for
  • Praktiser

Noen andre tips er:

  • Hva brenner jeg for?
  • Hva slags evner og anlegg har jeg?
  • Hva er det jeg er interessert i?

Det er Gud som har skapt deg, og gitt deg evner og anlegg. Jeg tror Han har gitt deg de med en mening, for at du skal bruke dem i tjeneste for Han i møte med andre mennesker. Jeg tror Gud ofte utruster oss “i tråd med” de evnene, anleggene og interessene Han har gitt oss. Selv om det ikke nødvendigvis alltid er sånn, kan det være at dette er et godt sted å begynne å lete.

1 Kor 12,1: Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. 

På seminaret Kari Helene Haugen hadde snakket hun om viktigheten av å skaffe seg kunnskap om de ulike nådegavene. Både for å kunne se nådegavene vi har selv, men også nådegavene til hverandre. Med kunnskap om de ulike nådegavene kan vi se hvordan Gud virker i vår hverdag, og hvordan han utruster oss. DSkjermbilde 2016-04-18 kl. 15.23.53a det er den Hellige Ånd som deler ut nådegaver, er det ikke noe som kommer av oss selv eller ved øvelse, slik som naturgaver. Den Hellige ånd gir nådegaver som går utover våre naturgaver. Men ved å ha kunnskap, kan vi be om å få nådegaver som vi ser kan være nyttig i de situasjonen vi står i.