Nyttårsforsett – Hva og hvordan?

Den store snakkisen når nyttåret nærmer seg, og alle søtsakene fra jul blir en mer bitter klump i magen. Vi har vel alle prøvd det, gjort det, men kanskje ikke klart å fullføre de alle. Det er vel som de sier, nyttårsforsett er til for å brytes.

DSC_1198 (1)

Som sykepleiestudent kan jeg godt si at jeg er godt kjent med ”Nyttårsforsett” forsøkene. Ikke det at det er så mye snakk om akkurat nyttårsforsett på sykepleierstudiet, men heller det grunnleggende bak det brukte ordet. Nyttårsforsett, et ønske om å nå et Mål. Kanskje et mål du ikke har klart de andre årene, noe du lengter etter å kunne nå akkurat dette året.

For mange handler dette om å gå ned i vekt, kanskje bli mer veltrent, slutte å røyke, bli mer økonomisk, eller spise sunnere. Listen er lang og jeg er helt enig, det er ikke noe bedre enn å se at hardt arbeid blir til mestring. Det er en vesentlig drivkraft vi mennesker har, ønsket om å bli bedre, utvikle seg, men ikke minst nå målet man ser der fremme.

I sykepleien lærer vi mye om målsetting og hvordan man kan hjelpe pasienten til å nå det ønskede målet. Først og fremst må det være ønske om forandring, det er ikke vits å begynne en forandring du ikke 100% ønsker. Jeg husker spesielt en øvelse fra studiet som fortsatt sitter dypt. Vi ble delt inn i grupper på to, hvor den ene skulle tenke på noe man virkelig ønsket å forandre på. Den andre skulle hjelpe med å bevisstgjøre personen gjennom en samtale hvor reflekterende og åpne spørsmål skulle være sentralt. Hvorfor var endringen så viktig, og hvilken konsekvenser ville endringen gi. Hvordan ville det føles å kunne nå målet. Det neste ble å kartlegge hvordan man skulle nå målet, veien til resultatet. Var det et ønske som du lenge hadde ønsket, har du prøvd å nå dette målet tidligere? I så fall hva skjedde, hvorfor klarte du det ikke, hva var det som gjorde det vanskelig, hva var det som fristet? Vi vet alle at fristelsen alltid vil komme før eller senere.

Så når fristelsen kommen, hva er det som kan hjelpe deg til å motstå?

  • Ha en støttespiller, en som gjennomgår den samme prøvelsen, en som kan støtte deg når du faller.
  • Rutiner, en plan, klare regler og delmål (mindre mål som viser fremgang, daglig eller ukentlig, for å ikke miste motet)
  • Se for seg fristelsen, og hvordan man kan takle den, hva er det du ønsker mest av alt.

Målsettingen bør være tidsbegrenset, målbart, realistisk og konkret.

Videre setter man opp tiltak som kan gjøre det mulig å nå målet, disse tiltakene vil selvfølgelig variere alt etter hva det langsiktige målet er. Likevel er det noen fellestrekk.

  • Hva er det som skal gjøres. Må man gjøre noen tiltak for å nå dette målet?
  • Når skal det gjøres. Å sette av tid til tiltak som fremmer fremgang kan være lurt, her kommer kontinuitet, og rutiner inn i bilde. Det viser seg ofte at det er enklere å nå et mål om kan klarer å danne seg gode vaner og rutiner.
  • Hvordan skal dette gjøres, er det noen hjelpemidler som skal til, kanskje øvelser, eller metoder man må bruke.
  • Hvem skal gjennomføre/ha ansvar for tiltaket (dette er helst innenfor sykepleie)

Men hva er det man virkelig ønsker å endre på, vil det gjøre tilværelsene bedre. Tenker man helse, vil man alltid kunne forbedre den, noe som absolutt er bra. Tenker man utseende noe jeg vet mange, kanskje spesielt unge men også voksne ønsker å endre på, vil man i mange tilfeller aldri nå målet. Blir man endelig fornøyd med noe, vil det stadig være noe nytt man ikke er fornøyd med. I slike tilfeller tror jeg derfor det er viktig å se på hva det er man egentlig må forandre på, for å nå det målet man kan akseptere og leve med.

Jeg vet og har sett i praksis hvor viktig Håp, Ønsker, Motivasjon og Mestring er for et menneske. Det er ikke bare de syke som trenger disse elementene i det daglige, det er grunnmuren i hvert et enkelt liv. Hva er ditt Håp, ditt ønske og hva er det som motiverer deg til mestring.

Helt til slutt vil jeg anbefale på det sterkeste å lese denne artikkelen fra ITRO.no, 11 NYTTÅRSFORSETTER SOM ALLE BURDE VURDERE Å HA DET NESTE ÅRET. Noe som jeg tror kan gjøre en forskjell i hverdagen til alle og en hver.