Hva er misjon?

Misjon kommer fra det latinske ordet «missio» som betyr utsendelse og oppdrag, altså er misjon en slags utsendelse med et oppdrag.

Misjon handler om å dele budskapet om Jesus, som igjen innebærer å bry seg om andre. Kristne har et grunnleggende kall til å være Kristi hender og føtter. Det vil si å vise medfølelse, omsorg og kjærlighet i praktisk gjerning. Som er en del av Norsk lutersk misjonssamband (NLM) sin visjon; Verden for Kristus.

Kristendommen mener at mennesket er skapt i Guds bilde med uendelig verdi. I møte med syke, fattige og undertrykte er ser vi kristne det som en plikt og vår glede å vise respekt, medmenneskelighet og kjærlighet, uavhengig av kjønn, religion og rase.

 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

I (Matt 28,18-20) kan vi lese at Jesus bad oss om å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler. Vi ønsker å nå nye folkegrupper med budskapet om ham, gjennom å bidra til at det vokser frem livskraftige kirker av troende som ved sin bekjennelse og sitt liv tjener sine medmennesker.

Kristne mener at budskapet om Jesus Kristus har gyldighet til alle tider og har betydning for alle mennesker i alle kulturer. Det er det vår viktigste oppgave, å gi mennesker muligheten til å bli kjent med Jesus. Vi har et levende budskap om forsoning mellom Gud og mennesker, og et ønske om forsoning og nestekjærlighet mellom mennesker.

HVORDAN DRIVER NLM MISJON?

NLM driver misjon på forskjellige måter, gjennom for eksempel evangelisering, trosopplæring, litteraturarbeid, bibelskoler og menighetsarbeid. I tillegg er mange av misjonærene sendt ut for å jobbe med for eksempel helsearbeid, utdanning, jordbruk og vannprosjekter. Dette kalles bistandsarbeid. Vi snakker av og til om et dobbelt oppdrag, som gjelder for oss som kristne. Vi skal forkynne evangeliet til andre mennesker, men vi skal også elske vår neste, og vise nestekjærlighet overfor de menneskene som lever nær oss.

I samarbeid med lokale kontakter har NLM en unik mulighet til å bidra til en bedre fremtid for enkeltmennesker og lokalsamfunn. De har et naturlig fokus på langsiktig utviklingsarbeid i de områdene hvor vi er tilstede. NLM ønsker å bidra til en verden med fred, rettferdighet og håp.

Vi ønsker å nå ut til hele verden med et budskap som tar hele mennesket på alvor.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.