To år har gått, og språkskolen er avsluttet, en flott hjemreise til Norge er forbi og arbeidslivet her i Japan har endelig begynt. Sommeren startet med en litt tidlig avslutning av språkskolen, siden vi ønsket en måned i Norge før vi reiste tilbake til Japan for å delta på Y-CELCEA. En ...